Privacyverklaring

Wat is het doel van deze Privacyverklaring?
Deze privacyverklaring is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe we deze verwerken. Dit statement is van toepassing op de volgende personen:

  • Alle voormalige, bestaande en potentiële klanten van by-bloemetje. Wettelijk zijn we verplicht om persoonsgegevens over u te bewaren, zelfs gedurende een bepaalde periode nadat u niet langer klant bent.
  • Iedereen die is betrokken bij een transactie met onze organisatie, of dat nu persoonlijk is of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon.

Wat zijn persoonsgegevens?
Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets over u vertelt of die we aan u kunnen koppelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, etc.

Hoe komen we aan deze gegevens?
U deelt persoonsgegevens met ons wanneer u klant wordt, zich registreert voor onze nieuwsbrief, online een formulier invult, een bestelling plaatst, onze producten of diensten gebruikt of via één van onze communicatiekanalen contact met ons opneemt.

Wat doen we met persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens alleen op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • om een overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren;
  • op basis van uw toestemming. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

Wat zijn uw rechten?
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u ook privacy rechten. Die respecteren we natuurlijk. Hoe specifieker u bent bij uw aanvraag, des te beter kunnen we uw vraag behandelen. Wij kunnen u vragen om u te identificeren door middel van uw identiteit. Dit doen we om ervoor te zorgen dat niet iemand anders uw rechten uitoefent.

We streven ernaar zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren. Soms kan dat tot een maand duren (indien wettelijk toegestaan). De persoonsgegevens die we gebruiken, zijn en blijven natuurlijk van u. Daarom heeft u ook het recht om de gegevens die we van u hebben in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Daarnaast zijn er wettelijke bewaartermijnen. Als hoofdregel geldt dat we persoonsgegevens van onze klanten bewaren voor de duur dat iemand klant bij ons is. Van personen die nooit klant zijn geweest bewaren we de gegevens een jaar. Na deze periode worden ze verwijderd of kunnen ze al dan niet geanonimiseerd worden opgeslagen.

Contact en vragen over privacy
Hebt u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken? Stuur dan een e-mail naar onze Privacy Officer. Het adres is privacyofficer@by-bloemetje.nl.